Ured vojnog muftije

Godišnji seminar za imame Vojnog muftijstva

22.12.2022

U organizaciji Ureda Vojnog muftije 20. i 21. decembra 2022. godine u Domu OS BiH u Sarajevu održana je godišnja analiza rada vojnih imama u komandama i jedinicama OS BiH i seminar za imame Vojnog muftijstva.

U prisustvu vojnog muftije Hadisa ef. Pašalića i glavnog imama OS BiH Nesiba ef. Hadžića, vojni imami Oružanih snaga BiH su predstavili svoje izvještaje o radu tokom 2022. godine u komandama i jedinicama OS BiH, osvrnuli se na postignute rezultate rada i predočili izazove i poteškoće sa kojima su se susretali tokom ovog izvještajnog perioda.

Vojni muftija i glavni imam OS BiH su pohvalili rad vojnih imama, istakli sadržajnost i kvalitet njihovih godišnjih izvještaja.

Oni su izuzetno uspješnim ocijenili rad svih vojnih imama, što se, kako su istakli, posebno ogledalo u radu sa muslimanima u sistemu odbrane BiH, kvalitetnoj organizaciji vjerskog života u komandama i jedinicama OS BiH, kao i učešću vojnih imama u brojnim vjerskim, kulturnim i tradicijskim manifestacijama čiji su organizatori bili Vojno muftijstvo, Islamska zajednica u BiH, Udrženje Ilmije BiH, kao i druge državne, boračke i institucije kulture u Bosni i Hercegovini.

Odgovorni u strukturi Vojnog muftijstva su još jednom iskazali punu podršku radu vojnih imama u komandama i jedinicama OS BiH, saslušali izazove i poteškoće sa kojima se imami susreću, te obećali pomoć u prevazilaženju i rješavanju svih poteškoća u budućem radu.

Kao izuzetno važnom aktivnošću ocijenjeni su načini i metode rada Ureda vojnog muftije i Ureda glavnog imama OS BiH u smislu kvartalnog, polugodišnjeg i godišnjeg organiziranja ovakve vrste sastanaka, koji uvijek rezultiraju novim idejama i novim kreativnim prijedlozima za bolju i kvalitetniju brigu o muslimanima u sistemu odbrane i sadržajnijim planovima rada.

U okviru programa Godišnje analize održana je i redovna skupština Okružnog odbora Udruženja Ilmije Vojnog muftijstva na kojoj je razmatran i usvojen Izvještaj o radu OO UI, predstavljen i usvojen Plan rada za 2023. godinu, te usvojene izmjene Pravilnika o radu i članstvu u OO UI Vojnog muftijstva.

Ova godišnja analiza je bila i prilika da se provedu izbori u okviru Okružnog odbora Vojnog muftijstva, te da se izabere novo rukovodstvo ovog odbora i predlože kandidati za predsjednika Udruženja Ilmije, za Glavni odbor Ilmije i članove skupštine Udruženja Ilmije BiH ispred Okružnog odbora Vojnog muftijstva.

U sklopu programa rada seminara, u srijedu 21.12.2022. godine upriličeno je predstavljanje Centra za dijalog IZ-e u BiH “Vesatijja” o čemu je pripadnike Vojnog muftijstva upoznao prof. dr. Senad Ćeman, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Centar za dijalog ─ Vesatijja osnovan je Odlukom sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini usvojenom na četvrtoj redovnoj sjednici održanoj 7.7.2012. godine.

Misija Centra je širenje i promoviranje kulture dijaloga kako među muslimanima tako i među pripadnicima različitih religija i svjetonazora, a osnovna djelatnost Centra je usmjerena na realizaciju naučno-istraživačkih i edukativnih projekata u oblasti kulture dijaloga i promocije srednjeg islamskog puta.

O negativnim uticajima šiitskog učenja na odnose među muslimanima u BiH u programu seminara je govorio prof. dr. Nihad Čamdžić, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

5 FOTO GALERIJA