Komanda za obuku i doktrinu

Završetak kursa II klase Primarnog kursa za razvoj vođa

15.6.2015

Svečanom ceremonijom i podjelom uvjerenja o uspješno završenoj obuci u Centru za osnovnu obuku je, 12.6.2015. godine, obilježen završetak II klase Primarnog kursa za razvoj vođa.

Primarni kurs za razvoj vođa uspješno je završilo 30 polaznika koji su tokom četiri sedmice intenzivne obuke osposobljeni za preuzimanje dužnosti na nivou vođa timova, posada i posluga, te specijalista za određene dužnosti u OS BiH.

Na upriličenoj ceremoniji certifikate polaznicima kursa su podjelili i prisutnima se obratili komandant COO/KOiD pukovnik Jasmin Ganić te u ime komandanta KOiD major Ismet Rizvo, oficir za individualnu obuku oficira u Komandi za obuku i doktrinu.

Na početku svog obraćanja pukovnik Ganić je istakao značaj obuke koju su polaznici upravo završili kako za njih lično tako i za OS BiH u cjelini.

“Proces edukacije i pripreme novih vođa timova i posada te obuka specijalista za preuzimanje dužnosti u komandama i jedinicama OS BiH predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata koji se realizuje u okviru obuke pripadnika OS BiH” kazao je, između ostalog pukovnik Ganić.

Na kraju svog obraćanja pukovnik Ganić je polaznicima kursa čestitao na uspješno završenoj obuci, ali i naglasio da je to rezultat njihovog ličnog zalaganja tokom obuke, ali svakako i rezultat profesionalnog i nesebičnog angažmana starješina COO/KOiD koji su bili angažovani u procesu obuke i podrške tokom realizacije ovog kursa.

U ime komandanta KOiD uspješan završetak kursa polaznicima je čestitao major Ismet Rizvo, a pripadnicima Centra za osnovnu obuku je čestitao na još jednom uspješno realizovanom zadatku iz dodjeljene misije.

Kandidati koji su uspješno završili ovaj kurs ušli su u program profesionalnog razvoja u OS BiH što predstavlja prvu i najznačajniju kvalifikacijsku kapiju u njihovom daljem razvoju u ulozi vođe, naglasio je major Rizvo tokom svog obraćanja.

Na kraju ceremonije dodijeljeno je pismo pohvale kaplaru Hadžiabdić Elvedinu pripadniku 8. bataljona logističke podrške/Komande logistike koji je postigao najbolje rezultate tokom obuke II klase Primarnog kursa za razvoj vođa.

Godišnjim planom obuke u IV kvartalu 2015. godine planirana je realizacija i III klase Primarnog kursa za razvoj vođa u Centru za osnovnu obuku.

Info- KOiD