Komanda za obuku i doktrinu

Ceremonija početka kursa „Fizičko osiguranje skladišta naoružanja i municije“

24.9.2015

Kurs „Fizičko osiguranje skladišta naoružanja i municije“ počeo je sa realizacijom 21.09.2015. godine u Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u Pazariću.

Misija ovog kursa, koju je u uvodnom brifingu iznio voditelj kursa kapetan Buza Rasmin, je da se polaznici upoznaju sa novim procedurama te prošire postojeća znanja i iskustva kada je u pitanju fizičko osiguranje lokacija na kojima su razmješteni naoružanje i municija.

Dobrodošlicu polaznicima u Centar za osnovnu obuku je zaželio komandant Centra pukovnik Jasmin Ganić koji je tokom svog obraćanja rekao da će ovaj centar, kao domaćin kursa, ustupiti sve potrebne kapacitete i resurse neophodne za realizaciju misije kursa te dostizanje potrebnih standarda tokom obuke.

Polaznicima kursa dobrodošlicu je u ime komandanta Komande za obuku i doktrinu zaželio i brigadir Hašim Škrijelj, načelnik Odjelа za obuku u Komandi za obuku doktrinu, zaželio im uspjeh u dostizanju predviđenih standarda te proglasio kurs otvorenim.

Kurs „Fizičko osiguranje skladišta naoružanja i municije“, koji će pohađati 15 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, bit će realiziran kroz sedam nastavnih oblasti predviđenih Tematskim planom u okviru čega će biti realizirane dvije vježbe, gdje će polaznici u stvarnoj situaciji praktično vježbati predviđene procedure kada je u pitanju osiguranje skladišta naoružanja i municije.

Info-KOiD