Historija

Historija

17.1.2018

Centar za obuku za operacije podrške miru (COOPM) je osnovan kao multinacionalni projekat dvanaest (12) partnerskih zemalja:  Danske, Finske, Francuske, Holandije, Mađarske, Norveške, Poljske, Švedske, Švajcarske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država - koji su potpisali Memorandum o razumijevanju  Saradnja u uspostavi i djelovanju Centra za obuku za operacije podrške miru” 20. novembra 2003.godine. Cilj projekta je bio izvoditi obuku i edukaciju za operacije podrške miru (OPM) za Oružane snage Bosne i Hercegovine i međunarodne polaznike kao i promovisati dobrobit međuentitetske saradnje, te podržati reformu odbrane Bosne i Hercegovine. Partneri su se složili da osiguraju potrebna sredstva za formiranje kao i određen broj vojnog osoblja koji je potreban COOPM-u. Također, usaglašeno je da će Ujedinjeno Kraljevstvo u ime svih partnera obavljati funkciju ugovornog posrednika u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Nešto kasnije, Albanija, Austrija, Hrvatska, Makedonija, Njemačka i Srbija su se također pridružili partnerima Centra.

Od svog formiranja COOPM se razvio u međunarodno priznatu edukativnu i obučnu instituciju koja je proširila svoj mandat na obuku kandidata iz regiona, uključujući podoficire, policijske službenike i civilna lica. COOPM je 2007.godine postao Partnerski obučni i edukacijski centar (PTEC) a 2009.godineje zvanično  priznat i prepoznat kao jedan od 5 centara za obuku u regionu.


U decembru 2012.godine, nakon perioda tranzicije, COOPM je predat u nadležnost BiH a od 01.01.2013.godine i zvanično potpuno integrisan u strukturu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Čak i nakon tranzicije, COOPM je zadržao svoj međunarodni profil jer je u svom sastavu zadržao međunarodne instruktore a nastavljena je i obuka međunarodnih studenata. COOPM realizuje prosječno oko 30
edukativnih i obučnih događaja godišnje, od kojih 15-17 rezidentnih kurseva i 6-8 aktivnosti Mobilnog trening tima (MTT). Od realizacije svog prvog kursa 2005.godine pa sve do kraja 2017.godine, COOPM je obučio  skoro osam hiljada studenata (8 000) od kojih više od 38% međunarodnih.

Kvalitet
obuke i edukacije u COOPM je zvanično potvrđen na državnom i međunarodnom nivou putem mehanizma akreditacije kurseva kao i dobijanjem institucionalnih akreditacija. U svom katalogu kurseva COOPM trenutno izvodi 6 NATO Odobrenih kurseva, 2 UN Certifikovana kursa i 2 od strane civilnih univerziteta akreditovana kursa. U 2014.godini Državni sekretarijat SAD je dodijelio Centru Certifikat potpune obučne sposobnosti a u maju 2016.godine COOPM-u je dodijeljen NATO Certifikat osiguranja kvaliteta, čime je i zvanično postao jedna od NATO akreditovanih institucija za obuku i edukaciju.