Vizija

Vizija

17.1.2018

Centar za obuku za operacije podrške miru (COOPM) kao  NATO Partnerski centar za obuku i edukaciju, nastavlja da funkcioniše kao centar izvrsnosti u oblasti OPM kako bi podržao profesionalni razvoj pripadnika MO BiH i  OS BiH, pružajući obuku i edukaciju i drugim institucijama BiH, kao i NATO i međunarodnim partnerima, istovremeno zadržavajući svoj  globalni i regionalni karakter.