WELCOME TO PSOTC
12.10.2018Ceremonija zatvaranja Kursa za UN policiju

Tokom protekle dvije sedmice PSOTC je sproveo akreditovani Kurs za UN policiju kao zajednički projekat između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva odbrane BiH.

5.10.2018Prihvatanje PSOTC-a u Mrežu Evropskog koledža za sigurnost i odbranu (ESDC)

Kao rezultat svojih postignuća, Centar za obuku za operacije podrške miru je prihvaćen u Mrežu Evropskog koledža za sigurnost i odbranu (ESDC). Službena objava ovog novog postignuća PSOTC-a ozvaničena je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine 5. oktobra 2018. godine u prisustvu direktora ESDC-a, gosp. Dirka Duboisa koji je Ministru odbrane BiH g-ži. Marini Pendeš predstavio zvanično pismo o prihvatanju u Mrežu Evropskog koledža za sigurnost i odbranu (ESDC)