WELCOME TO PSOTC
25.10.2019Ceremonija zatvaranja kursa UN policije

U Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC), od 14. oktobra do 25. oktobra 2019. godine održao se UN certifikovan kurs za UN policiju. Ovaj kurs je organizovan kao zajednički projekt Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva odbrane BiH, odnosno PSOTC-a.