WELCOME TO PSOTC
21.9.2018Završna ceremonija Kursa izgradnje integriteta za štabne podoficire

Centar za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) nastavlja da ispunjava svoju misiju kao međunarodno priznat centar kroz sprovođenje kurseva akreditovanih od strane NATO-a. Kao posljednji korak Kursa izgradnje integriteta za štabne podoficire, upriličena je ceremonija zatvaranja 21. septembra 2018. u Centaru za obuku za operacije podrške miru.