WELCOME TO PSOTC
29.6.2018Ceremonija svečanog zatvaranja Kursa za vojne atašee

Centar za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) i Ženevski centar za sigurnosnu politiku (GCSP) kao zajednički projekat realizovali su Kurs za vojne atašee u PSOTC-u u periodu od 25. do 29. juna 2018. godine