WELCOME TO PSOTC
18.4.2019Završetak dva kursa, ISOSC i ESNCOSC, u PSOTC-u

Dva kursa, Međunarodni Oficirski kurs osnovnih štabnih vještina (ISOSC) i Podoficirski kurs osnovnih štabnih vještina (ESNCOSC) su završeni u PSOTC danas 18. aprila 2019.godine