Aktuelnosti

Otvaranje kursa osnovnih štabnih vještina za podoficire u PSOTC-u

12.2.2018

Dana 12. februara 2018. godine u PSOTC-u je započeo kurs osnovnih štabnih vještina za podoficire Kao prva aktivnost edukacije i obuke u 2018. Kurs osnovnih štabnih vještina za podoficire bit će realiziran u periodu od 12. do 23. februara 2018. godine.
Cilj kursa je pružiti podoficirima osnovne štabne vještine potrebne za podršku pripadnika na taktičkom nivou u nacionalnim i međunarodnim štabovima u skladu sa standardima NATO-a. Ovo je samo jedan od nivoa obuke za pripremu podoficira za rad u komandama i jedinicima. Na kursu učestvuje jedanaest studenata, deset iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan međunarodni student iz Albanije. U narednom periodu koliko traje kurs, iskusni instruktorski kadar bit će na raspolaganju polaznicima kako za vrijeme radnog vremena tako i nakon nastave, a sve s cilјem osposoblјavanja i usavršavanja za njihove dužnosti u službi. Pored PSOTC menadžmenta, otvaranju kursa prisustvovao je i CSM Steven Shepherd, Glavni podoficir NATO HQ Sa.

5 FOTO GALERIJA