Aktuelnosti

Završna ceremonija obuke o upravljanju medijima u OPM

9.3.2018

Kurs "Upravljanje medijima u operacijama podrške miru" održan je od 5. do 9. marta 2018. godine u Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) u saradnji sa Atlanskom inicijativom Sarajevo.
Kurs "Upravljanje medijima u operacijama podrške miru" je akreditovan od strane Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u skladu sa bolonjskim procesom i donosi prednost studentima sa 6 ETCS-a kao izbornog predmeta u prvoj godini postdiplomskih studija žurnalistike i komunikacija. Kurs je sproveden u saradnji sa Atlanskom inicijativom iz Sarajeva. Kursu je prisustvovao 21 student iz različitih zemalja i organizacija: 7 studenata iz inostranstva (SAD, Albanija, Austrija, Makedonija, Grčka, Kuvajt i Maroko), 14 studenata iz Bosne i Hercegovine (Oružane snage BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, i Univerziteti iz Sarajeva, Pala i Mostara). Studenti su stekli znanje o stalnom prisustvu medija, kao i vještine uvođenja medija u procese vojnog planiranja, poboljšanja komunikacijskih vještina i izgradnje njihovog povjerenja prilikom davanja izjava/intervjua medijima. Svečanost zatvaranja kursa uveličana je prisustvom komandanta PSOTC brigadira Edina Bajramovića i predstavnika Atlanske inicijative Sarajevo, dr. Seada Turčala.

8 FOTO GALERIJA