Aktuelnosti

Ceremonija zatvaranja kursa protivpobunjeničkih operacija (COIN) u PSOTC

29.3.2018

Nakon dvije sedmice predavanja, kurs protivpobunjeničkih operacija je završio 29. marta 2018. godine.

Kurs protivpobunjeničkih operacija (COIN) je kurs sa akademskim programom koji ima za cilj proširiti razumijevanje protivpobunjeničkih operacija. Cilj je predstaviti protivpobunjenički stil koji studenti mogu primjenjivati ​​ako su raspoređeni u protivpobunjeničkom okruženju. Ovaj način razmišljanja pomoći će im da vode vojnike, ali i da uključe ideje COIN-a u obuku i pripremaju druge da shvate doktrinu COIN-a. Velika prednost ovog kursa bilo je raznovrsno učestvovanje na kursu: 16 studenata iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Egipta, Kuvajta, UAE i Azerbajdžana koji su uspješno završili kurs. Posebna zahvalnost je iskazana gostujućim predavačima, Mr. James Wither, profesoru nacionalnih sigurnosnih studija na George C. Marshall Europskom centru za sigurnosne studije i instruktorima iz Maryland National Guard (MDNG), MSG Gary Brown i SFC Noah Gentilin, koji su pored PSOTC personala, dali ogroman doprinos kvaliteti kursa i podijelili svoja iskustva COIN-a sa studentima PSOTC. Svečanost zatvaranja kursa uveličalo je prisustvo komandanta PSOTC-a, brigadira Edina Bajramovića i gospodina Ramy ElMobayeda, prvog sekretara ambasade Arapske Republike Egipat.

8 FOTO GALERIJA