Aktuelnosti

Ceremonija zatvaranja UN kursa zaštite civila na taktičkom nivou u operacijama podrške miru

11.5.2018

Protekle sedmice PSOTC je sproveo UN kurs zaštite civila na taktičkom nivou u operacijama podrške miru. Svečano zatvaranje UNTPOCC-a održano je 11. maja 2018. godine u Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC).

UN kurs zaštite civila na taktičkom nivou u operacijama podrške miru je ispunio svoj cilj, a standardi kursa su ispunjeni, gdje su svi učesnici stekli znanje koje će im pomoći u budućoj mirovnoj misiji.
Cilj obuke je bio da osigura razumijevanje osnovnih elemenata UN-a za zaštitu civilnog stanovništva, važnost zaštite civilnog stanovništva za uspjeh misije i kako integrirati vojsku u pogledu zaštite civilnog stanovništva u savremenim višedimenzionalnim operacijama održavanja mira. Sveukupno, 16 studenata iz različitih zemalja (BiH, Albanije, Italije, Makedonije i Srbije) uspješno su završili kurs. Na ceremoniji zatvaranja, studentima se obratio komandant PSOTC-a, brigadir Edin Bajramović koji im je čestitao na uspješno završenoj obuci. Komandant PSOTC-a je pohvalio timski rad polaznika kursa i naglasio da je ova grupa polaznika ostvarila jedan od najboljih rezultata na ovom kursu u proteklih nekoliko godina.

Pored Komandanta, prisutnima se obratila i predstavnica međunarodnih studenata pukovnik Natasha Jakimovska, kao i predstavnik studenata iz Bosne i Hercegovine, viši narednik Anton Drmić, koji su iskoristili priliku da naglase značaj ovog kursa, stečenog znanja tokom kursa, ali i vrijednost rada u međunarodnom okruženju.

7 FOTO GALERIJA