Aktuelnosti

Svečano zatvaranje Podoficirskog štabnog kursa za operacije podrške miru (PSOSNCOC) u PSOTC-u

14.9.2018

U poslednje tri sedmice, od 27. augusta do 14. septembra 2018. godine, PSOTC je sproveo NATO akreditirani Podoficirski štabni kurs za operacije podrške miru.
Sveukupno 17 učesnika (10 iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 7 međunarodnih studenata iz Albanije, Kolumbije, Hrvatske, Irske, Makedonije, Moldavije i Tunisa) učestvovalo je na Podoficirskom štabnom kursu za operacije podrške miru. Kao rezultat kursa, jeste obučenost i educiranost podoficira u praksama i procedurama NATO-a, kao i pruženo znanje koje će im osigurati vještine potrebne za rad u međuagencijskom radnom okruženju i podržati štabne funkcije prilikom rada u nacionalnom/multinacionalnom okruženju kroz puni spektar vojnih operacija. PSOTC je zahvalan na podršci rukovodstvu NATO štaba u Sarajevu, Zamjeniku komandanta NATO HQ Sa, Glavnom naredniku NATO HQ Sa, koji su održali predavanja. Osim pomenute podrške, doprinos Nacionalne garde Marylanda sa dva iskusna podoficira dala je dodatni kvalitet kursu. Kao poslednji korak kursa, završna ceremonija je upriličena 14. septembra 2018. godine. U skladu sa postignutim rezultatima tokom kursa, stariji vodnik Mladen Jović proglašen je najboljim studentom.

8 FOTO GALERIJA