Aktuelnosti

Bilateralni susreti u sklopu sastanka “Prijatelji PSOTC-a”

25.9.2018

U sklopu godišnjeg sastanka "Prijatelji PSOTC-a", PSOTC je organizovao bilateralne sastanke sa nekoliko učesnika, 25. septembra 2018. godine, kako bi se bliže definisala trenutna i buduća međusobna saradnja. Kao što je predviđeno programom, održani su bilateralni sastanci sa predstavnikom Centra za obuku za podršku mirovnim misijama, vršiocem dužnosti zamjenika komandanta, majorom Tamas Vargom iz Mađarske, predstavnikom Ministarstva odbrane Crne Gore, Lt(N) Radošom Đurđićem, vojnim atašeom Albanije, brigadirom Leonardom Cokuom, zatim vojnim atašeom Francuske, pukovnikom Philipe Delsolom i predstavnikom Norveške, gospodinom Jakobom Heradsveitom.

Oblasti obuhvaćene tokom bilateralnih sastanaka su: iskustvo PSOTC-a i naučene lekcije u različitim oblastima sa fokusom na politiku NATO-a za osiguranje kvaliteta, razmjenu instruktora na stalnom ili privremenom nivou, učešće studenata na različitim kursevima i druge vrste podrške. Brigadir Edin Bajramović, komandant PSOTC-a, naglasio je značaj međusobne saradnje sa partnerima PSOTC-a izražavajući interese svih strana uključenih u obuku i obrazovanje u OPM, kako bi uspostavili veze na dnevnoj osnovi.

5 FOTO GALERIJA