Aktuelnosti

Kurs izgradnje integriteta u operacijama podrške miru započeo u PSOTC

22.10.2018

Kurs izgradnje integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC), kao jedan od kurseva akreditiranih od strane NATO-a koje izvodi PSOTC, započeo je danas, 22. oktobra 2018. godine.

Kurs se izvodi od 22. do 26. oktobra 2018. godine uz učeće 30 polaznika iz 13 različitih država: 11 polaznika iz Bosne i Hercegovine, and 19 međunarodnih iz Azerbejdžana, Egipta, Njemačke, Gruzije, Mađarske, Italije, Jordana, Makedonije, Moldavije, Tunisa, Ukrajine i Velike Britanije. Cilj kursa je obučiti odabrane vojne i policijske oficire kao i civile o praksama i procesima koji će im pomoći da razumiju i bore se protiv različitih vrsta korupcije koja negativno utiče na uspjeh multinacionalne mirovne misije. Kurs će se realizovati uz podšku Štaba NATO-a u Briselu i NATO Savezničke komande za transformaciju u Norfolku, uz angažovanje relevantnih predavača i instruktora iz NATO Štaba u Briselu, NATO Štaba u Sarajevu, Transparency International u Bosni i Hercegovinini, Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i PSOTC.

9 FOTO GALERIJA