Aktuelnosti

Ceremonija zatvaranja Kursa izgradnje integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC)

26.10.2018

PSOTC nastavlja sa izvršenjem svoje misije kao međunarodno prepoznati centar koji realizuje kurseve odobrene od strane NATO-a
Kurs izgradnje integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC), odobren od strane NATO-a, realizovan je od 22. do 26. oktobra 2018. godine uz učešće 30 polaznika iz 13 različitih država: 11 polaznika iz Bosne i Hercegovine, i 19 međunarodnih iz Azerbejdžana, Egipta, Njemačke, Gruzije, Mađarske, Italije, Jordana, Makedonije, Moldavije, Tunisa, Ukrajine i Velike Britanije. Realizaciju kursa su podržali NATO Štab u Briselu i NATO Savezničke komande za transformaciju u Norfolku, uz angažovanje relevantnih predavača i instruktora iz NATO Štaba u Briselu, NATO Štaba u Sarajevu, Transparency International u Bosni i Hercegovinini, Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, SIPA-e i PSOTC-a. Cilj kursa bio je da se odabrane vojne starješine i policijski službenici edukuju i obuče u vezi sa praksama i procesima koji će im pomoći da razumiju i bore se protiv različitih oblika korupcije koji negativno utiču na izvršenje misije u multinacionalnim operacijama podrške miru, i isti je uspješno dostignut. Obraćajući se studentima na završnoj ceremoniji kursa, brigadir Edin Bajramović, komandant PSOTC-a, naglasio je značaj učešća na kursu na BIPSOC-u i zahvalio svima koji su doprineli uspješnoj realizaciji i završetku kursa.

7 FOTO GALERIJA