Aktuelnosti

Zatvaranje Kursa o euroatlanskoj sigurnosti u PSOTC

30.11.2018

Centar za obuku za operacije podrške miru (PSOTC), Atlanska inicijativa Sarajevo, Evropski centar za sigurnosne studije George C. Marshall i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu zajednički su relizovali Kurs o euroatlanskoj sigurnosti u periodu od 26. do 30. novembra 2018. godine.

Ukupno 37 učesnika, 13 iz Oružanih snaga BiH, 3 iz Ministarstva sigurnosti BiH, 2 iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, 10 sa različitih univerziteta u BiH (Sarajevo, Istočno Sarajevo i Mostar) i 9 međunarodnih (Albanija, Češka R., Mađarska, Makedonija, Srbija, Slovenija i Velike Britanija) završili su kurs i dobili certifikate na završnoj ceremoniji održanoj u PSOTC-u 30. novembra 2018. godine. Polaznici su postigli cilj kursa kroz proširenje teorijskih osnova o faktorima koji utječu na sigurnosnu politiku, razvoj i organizaciju "Arhitekture" Evropske sigurnosti. Kurs su održali ugledni domaći i međunarodni profesori. Predstavnik Atlanske inicijative Sarajevo i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, doc.dr. Sead Turčalo i Načelnik Odjeljenja za obuku i edukaciju u PSOTC-u, pukovnik Goran Stokić, obratili su se polaznicima ističući značaj treninga tokom kursa, kao i izrazili zahvalnost učesnicima na njihovom zalaganju i uspješnom završetku Kursa o euroatlanskoj sigurnosti.

8 FOTO GALERIJA