Aktuelnosti

Ceremonija otvaranja Štabnog oficirskog kursa za međunarodne vojne mirovne operacije

3.12.2018

U ponedjeljak, 3. decembra 2018. godine, u PSOTC-u je započeo Kurs za međunarodne vojne mirovne operacije (IMPOSC).

Sveukupno, 23 studenata, 19 iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 4 međunarodna studenta iz Albanije, Hrvatske, Crne Gore i Rumunije (EUFOR), okupile su se u PSOTC-u kako bi ispunili cilj kursa. Cilj kursa je da pripreme oficire za zadatke u štabovima sa višenacionalnim taktičkim nivoima koji učestvuju u operacijama podrške miru u skladu sa NATO standardima. U uvodnom izlaganju, načelnik odjeljenja za obuku i edukaciju u PSOTC-u, pukovnik Goran Stokić istakao je važnost Štabnog oficirskog kursa za međunarodne vojne mirovne operacije za oficire koji će biti raspoređeni u operacijama podrške miru UN/NATO-a.

7 FOTO GALERIJA