Aktuelnosti

Drugi polugodišnji radno-konsultativni sastanak predstavnika MO BiH i ZŠ OS BiH sa PSOTC personalom

13.12.2018

PSOTC je održao 2. polugodišnji radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 13. decembra 2018. godine.

Osim predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici Komande za podršku OS BiH i Komande za obuku i doktrinu OS BiH prisustvovali su sastanku kako bi pružili podršku sa svog nivoa. Gostima je dobrodošlicu poželio komandant PSOTC-a, brigadir Edin Bajramović. Komandant PSOTC-a upoznao je goste o aktivnostima odjela obuke i predstavio izvještaj sa prvog polugodišnjeg radno-konsultativnog sastanka. Sastanak je organizovan s ciljem rješavanja konkretnih tema iz oblasti personala i obuke, finansija, te logistike. Sastanak je realizovan u tri radne grupe simultano te su u veoma kratkom vremenskom periodu doneseni kvalitetni zaključci i prijedlozi za daljnji rad. Od strane učesnika izražena je zahvalnost PSOTC-u za inicijativu za održavanje sastanka, kao i spremnost za svaku podršku u radu PSOTC.

9 FOTO GALERIJA