Aktuelnosti

Uspješno završen Štabni oficirski kurs za međunarodne vojne mirovne operacije u PSOTC-u

21.12.2018

PSOTC je u periodu od 3. do 21. decembra 2018. godine, izveo Štabni oficirski kurs za međunarodne vojne mirovne operacije.

Sveukupno, 23 studenata, 19 iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 4 međunarodna studenta iz Albanije, Hrvatske, Crne Gore i Rumunije (EUFOR), prisustvovalo je kursu i dobilo certifikate na ceremoniji zatvaranja kursa održanoj u PSOTC-u 21. decembra 2018. godine. Tokom svog izlaganja na svečanoj ceremoniji zatvaranja kursa, komandant PSOTC-a, brigadir Edin Bajramović je naglasio da su  učesnici ispunili cilj kursa u razvijanju vještina taktičkog osoblja u skladu sa standardima NATO-a. Kao rezultat svojih napora tokom trajanja kursa, spremni su za njihov angažman u međunarodnim i nacionalnim štabovima u operacijama podrške miru (OPM).

7 FOTO GALERIJA