Aktuelnosti

Kurs Upravljanje medijima u operacijama podrške miru je startao u PSOTC-u

5.3.2019

Kurs Upravljanje medijima u operacijama podrške miru kao zajednički projekt PSOTC-a, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Atlanske inicijative je startao u PSOTC-u 4.marta 2019.godine.

Cilj kursa je da se proširi svjesnost o konstantnom prisustvu medija u OPM kako bi se na najbolji način javni medij iskoristio u operativnom procesu, te da se stekne znanje potrebno za djelovanje u praktičnim tehnikama intervjua i press konferencija. Polaznici kursa će obraditi sljedeće teme: javni mediji i operacije podrške miru uključujući ulogu oficira za odnose s javnošću u operacijama podrške miru, komunikacijske vještine/intervjui/press konferencije i rodna zastupljenost u medijima i seksualno nasilje u medijima zasnovano na rodnoj zastupljenosti.

Sveukupno, 21 polaznik iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Albanije i Sjedinjenih Država pohađa kurs.  

 

4 FOTO GALERIJA