Aktuelnosti

Završna ceremonija Kursa Upravljanje medijima u operacijama podrške miru

8.3.2019

U zadnjih pet dana, PSOTC u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Atlanskom inicijativom su izveli Kurs Upravljanje medijima u operacijama podrške miru.

Kurs Upravljanje medijima u operacijama podrške miru je izveden od 04.marta do 08.marta 2019.godine. Cilj kursa je bio da se proširi svjesnost o konstantnom prisustvu medija u OPM kako bi se na najbolji način javni medij iskoristio u operativnom procesu, te da se stekne znanje potrebno za djelovanje u praktičnim tehnikama intervjua i press konferencija. 21 učesnik iz sve tri komponente, vojne, policijske i civilne (18 iz Bosne i Hercegovine, 1 iz Austrije, 1 iz Albanije i 1 iz Sjedinjenih Država) su završili kurs. Pored PSOTC osoblja, pomoć u realizaciji kursa su pružili instruktori sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Američke ambasade, NATO HQ Sa, EUFOR-a, UNFPA, te drugih komandi i jedinica OS BiH.

PSOTC komandant, brigadir Edin Bajramović je čestitao polaznicima kursa i osoblju na uspješno realiziranom projektu, te je iskoristio priliku da čestita svim ženama Međunarodni dan žena.    

 

7 FOTO GALERIJA