Aktuelnosti

Predstavnici NATO strateških komunikacija u PSOTC-u

13.3.2019

Predstavnici NATO strateških komunikacija, gdin Chris Riley, Strateški direktor Centra za medijske operacije, NATO štab Brussels i gdin Mark Laity, Direktor komunikacija, NATO SHAPE su posjetili PSOTC 13.marta 2019.godine.

Goste je primio komandant PSOTC-a, brigadir Edin Bajramović zajedno sa svojim saradnicima. Gosti iz NATO-a su ukratko upoznati o PSOTC-u, njegovim dostignućima i budućim planovima. Poseban interes je dat na komunikacije i na to gdje PSOTC vidi sebe na nivou regije u konktekstu institucije koja osigurava obuku i edukaciju. Ova posjeta je bila od posebnog značaja za goste da se upoznaju o tome kako se Bosna i Hercegovina i njene institucije razvijala tokom godina imajući u vidu da su i gdin Chris Riley i gdin Mark Laity proveli značajan dio godina u regiji, računajući i na Bosnu i Hercegovinu.

4 FOTO GALERIJA