Aktuelnosti

Komandant PSOTC-a na Komandantskoj konferenciji partnerskih centara za obuku i edukaciju u Brašovu u Rumuniji

4.4.2019

Komandant PSOTC-a je uzeo učešće na Komandantskoj konferenciji partnerskih centara za obuku i edukaciju (PTEC Commandants' Conference 2019) održanoj u Brašovu u Rumuniji od 2. do 4. aprila 2019.godine.

Godišnja Komandantska konferencija PTEC-a je dizajnirana kako bi se identifikovala područja uzajamne saradnje u daljnjem razvoju osnovnih ciljeva i područja praktične vojne saradnje, a sve na način kako je to opisano u PTEC konceptu odobrenom od strane Sjevernoatlanskog vijeća. Cilj ove godišnje konferencije je bio da se još više integrišu napori i ujednače partnerski centri sa NATO obukom i edukacijom, a sve kako bi se dostigli trenutni i budući zahtjevi i donijele odluke u vezi otvorenih pitanja koja se odnose na jačanje praktičnih vidova saradnje.