Aktuelnosti

Podoficirski kurs osnovnih štabnih vještina u PSOTC-u

10.4.2019

Podoficirski kurs osnovnih štabnih vještina je počeo 8. aprila 2019.godine i bit će izvođen u PSOTC-u sljedećih dvije sedmice.

Cilj kursa je osigurati podoficirima osnovne vještine u podršci štabnim dužnostima na taktičkom nivou u nacionalnim i multinacionalnim štabovima u skladu sa NATO standardima. Tokom kursa će biti pokriveno nekoliko modula: osnovne vojne vještine, međunarodno humanitarno pravo, podoficir borbenog štaba, NATO operacije odgovora na krizne situacije van domena člana 5, te UN operacije podrške miru. 19 studenata iz 6 zemalja učestvuje na kursu. Pored osoblja PSOTC-a, kurs će biti realiziran i uz podršku gostujućih predavača iz EUFOR-a, HDF PSTC iz Mađarske, te Centra za protuminsko djelovanje OS BiH.