Aktuelnosti

7. Godišnja konferencija Evropske asocijacije centara za obuku za mirovne operacije (EAPTC)

17.4.2019

PSOTC komandant na godišnjoj konferenciji Evropske asocijacije centara za obuku za mirovne operacije (EAPTC) od 16 do 18. aprila 2019.godine u Beogradu, Republika Srbija

PSOTC komandant, brigadir Edin Bajramović je učestvovao na 7. Godišnjoj EAPTC konferenciji koja se održava u Beogradu, Republika Srbija, od 16. Do 18.aprila 2019.godine. Evropska asocijacija centara za obuku za mirovne operacije (EAPTC) je otvorena i dobrovoljna asocijacija evrospkih centara, institucija, mreža, službenika i programa koji se bave obukom, edukacijom i istraživanjem u području mirovnih operacija i upravljanja krizama. Ona predstavlja regionalnu asocijaciju kao dodatak na Međunarodnu asocijaciju centara ua obuku za mirovne operacije (IAPTC).

2 FOTO GALERIJA