Aktuelnosti

Završetak dva kursa, ISOSC i ESNCOSC, u PSOTC-u

18.4.2019

Dva kursa, Međunarodni Oficirski kurs osnovnih štabnih vještina (ISOSC) i Podoficirski kurs osnovnih štabnih vještina (ESNCOSC) su završeni u PSOTC danas 18. aprila 2019.godine

Međunarodni Oficirski kurs osnovnih štabnih vještina (ISOSC) je izveden tokom zadnjih četiri sedmice, od 25.marta do 18.aprila 2019.godine. Kurs je pohađalo ukupno 18 učesnika iz 9 zemalja (BiH, Azerbejdžan, Gruzija, Irska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Katar, Tunis i SAD). Podoficirski kurs osnovnih štabnih vještina (ESNCOSC) je izveden tokom zadnjih dvije sedmice, od 8.aprila do 18.aprila 2019.godine. Kurs je pohađalo ukupno 19 učesnika iz 6 zemalja (BiH, Albanija, Austrija, Sjeverna Makedonija, Katar i SAD). Zadnja faza kurseva je realizovana kao zajednički projekt oba kursa tokom zadnje sedmice, od 15. do 18.aprila 2019.godine. Cilj kursa je bio da se razviju osnovne štabne vještine mlađih oficira i podoficira u skladu sa NATO standardima, kao osnovna priprema za njihovo angažovanje u međunarodnim i nacionalnim štabovima. Pored osoblja PSOTC-a, kursevi su realizovani uz podršku gostujućih predavača iz NATO HQ Sa, EUFOR-a, Švicarske, Mađarske i Grčke.

7 FOTO GALERIJA