Aktuelnosti

PSOTC MTT učestvuje u izvođenju orijentacijskog kursa „Izgradnja integriteta u operacijama podrške miru“ u Kišnjevu (Moldavija)

23.5.2019

Mobilni tim za obuku (MTT) Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) učestvuje u izvođenju orijentacijskog kursa „Izgradnja integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC)“ u Ministarstvu odbrane Republike Moldavije u Kišnjevu (Moldavija) od 21. do 23. maja 2019. godine

MTT PSOTC-a je angažovan u Moldaviji od 21. do 23. maja 2019. godine kao podrška NATO Programu za izgradnju integriteta da se izvede orijentacijski kurs „Izgradnja integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC)“ u Ministarstvu odbrane Republike Moldavije za kontingent moldavskih Oružanih snaga koji će biti upućen u međunarodne operacije podrške miru tokom juna 2019. godine.

Cilj kursa bio je podizanje svijesti o mogućim izvorima korupcije i ulozi sigurnosnih snaga u rješavanju iste u operacijama podrške miru (PSO) da bi se smanjio njen negativan uticaj na državu u kojoj se izvodi operacija i ukupni uspjeh operacije.

PSOTC MTT, kojeg su sačinjavali pukovnik Damir Alibašić i stariji vodnik 1. klase Nura Mulavdić, bio je dio zajedničkog tima formiranog zajedno sa NATO Zajedničkom komandom snaga iz Napulja, većeg kombinovanog tima instruktora pod pokroviteljstvom NATO Programa za izgradnju integriteta. Oni su realizovali kurs za 46 pripadnika moldavskih Oružanih snaga. Ovaj događaj je bio odlična prilika za razmjenu iskustava i upostavljanje bliže saradnje između predstavnika NATO NATO Zajedničke komande snaga iz Napulja i PSOTC-a na području izgradnje integriteta.

 

 

3 FOTO GALERIJA