Aktuelnosti

NATO odobreni kurs rodne ravnopravnosti u OPM je startao u PSOTC-u

10.6.2019

Kurs rodne ravnopravnosti u OPM kao NATO odobreni kurs je startao u PSOTC-u danas, 10.06.2019.godine.

Cilj kursa je osigurati da polaznici kursa razumiju upotrebu perspektive rodne ravnopravnosti u sigurnosnom sektoru, kao i važnost upotrebe perspektive rodne ravnopravnosti u operacijama podrške miru, te prevenciji seksualnog nasilja u konfliktima. NATO odobreni kurs rodne ravnopravnosti u OPM pohađa 36 učesnika iz 12 zemalja (Afganistan, Alžir, Austria, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Jordan, Sjeverna Makedonija, Moldova, Katar, Tunis, Turska i SAD). Pored osoblja PSOTC-a, kurs je podržan od strane instruktora sa Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva sigurnosti BiH, Američke ambasade u Sarajevu, Britanskog ministarstva odbrane i EUFOR-a.

5 FOTO GALERIJA