Aktuelnosti

Počeo je Kurs izgradnje integriteta u operacijama podrške miru u PSOTC

17.6.2019

Kurs izgradnje integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC), kao jedan od kurseva odobrenih od strane NATO-a koje izvodi PSOTC, počeo je danas, 17. juna 2019. godine

Kurs se izvodi od 17. do 21. juna 2019. godine uz učešće 38 polaznika iz 16 država: 6 polaznika iz Bosne i Hercegovine, i 33 međunarodna iz Afganistana, Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Francuske, Italije, Jordana, Moldavije, Republike Češke, SAD, Sjeverne Makedonije, Tunisa, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Ukrajine.

Cilj kursa je da se odabrane vojne starješine i policijski službenici edukuju i obuče u vezi sa praksama i procesima koji će im pomoći da razumiju i bore se protiv različitih oblika korupcije koji negativno utiče na izvršenje misije u multinacionalnim operacijama podrške miru. 

Kurs će se realizovati uz podšku Štaba NATO-a u Briselu i NATO Savezničke komande za transformaciju u Norfolku, uz angažovanje relevantnih predavača i instruktora iz NATO Štaba u Briselu, NATO Štaba u Sarajevu, Transparency International u Bosni i Hercegovinini, Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i PSOTC.

2 FOTO GALERIJA