Aktuelnosti

Ceremonija zatvaranja Kursa izgradnje integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC)

21.6.2019

PSOTC nastavlja sa izvršenjem svoje misije kao međunarodno prepoznati centar koji realizuje kurseve odobrene od strane NATO-a
Kurs izgradnje integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC), odobren od strane NATO-a, realizovan je od 17. do 21. juna 2019. godine uz učešće 38 polaznika iz 16 različitih: 6 polaznika iz Bosne i Hercegovine, i 32 međunarodna iz Afganistana, Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Francuske, Italije, Jordana, Moldavije, Republike Češke, SAD, Sjeverne Makedonije, Tunisa, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Ukrajine. 

 

Realizaciju kursa su podržali NATO štab u Briselu i NATO Savezničke komande za transformaciju u Norfolku, uz angažovanje relevantnih predavača i instruktora iz NATO Štaba u Briselu, NATO štaba u Sarajevu, Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, SIPA-e i PSOTC-a.

 

Cilj kursa bio je da se odabrane vojne starješine i policijski službenici edukuju i obuče u vezi sa praksama i procesima koji će im pomoći da razumiju i bore se protiv različitih oblika korupcije koji negativno utiče na izvršenje misije u multinacionalnim operacijama podrške miru, i isti je uspješno dostignut. 

 

Obraćajući se polaznicima kursa tokom završne ceremonije komandant PSOTC-a brigadir Edin Bajramović naglasio je značaj nastavnih sadržaja prezentovanih tokom BIPSOC i zahvalio svima onima koji su učestvovali u uspješnoj realizaciji kursa.

7 FOTO GALERIJA