Aktuelnosti

Orijentacioni kurs vojnih atašea u sektoru odbrane i diplomatije kao zajednički projekt GCSP-a i PSOTC-a

28.6.2019

Centar za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) u koordinaciji sa Ženevskim centrom za sigurnosnu politiku (GCSP) su realizirali Orijentacioni kurs vojnih atašea u sektoru odbrane i diplomatije u periodu od 23. do 28.06.2019.godine.

Ovogodišnji kurs je bio 8. iteracija Orijentacionog kursa vojnih atašea u sektoru odbrane i diplomatije za vojne oficire, diplomate i više službenike u sektoru odbrane i diplomatije. Kurs je pohađalo 25 učesnika iz 13 zemalja (Bosna i Hercegovina, Albania, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Egipat, Malta, Pakistan, Slovačka, Slovenija, Turska, Ukrajina i Sjedinjene Države). Pored osoblja PSOTC-a i GCSP-a, kurs je realiziran uz podršku različitih organizacija i agencija uključujući: MO i OS BiH, MVP BiH, EU Misija u BiH, Univerzitet u Sarajevu, George C. Marshall Center, kao i ambasade Sjedinjenih Država, Njemačke i Švicarske. PSOTC je posebno počastvovan da je imao priliku ugostiti i Ambasadorski panel kao zadnju sesiju kursa kojom prilikom su učesnici kursa imali priliku da čuju različita razmišljanja o odnosima na relaciji ambasador – vojni ataše. Ambasadorski panel su činili švicarski ambassador u BiH, Nj.E. gđa. Andrea Rauber Saxer, Zamjenik šefa misije američke ambasade BiH, gđa Ellen Germain, i predstavnik Ministarstva vanjskih poslova BiH, ambasador gdin Almir Šahović.

9 FOTO GALERIJA