Aktuelnosti

Realizacija Podoficirskog štabnog kursa za OPM u PSOTC-u

26.8.2019

Podoficirski štabni kurs za OPM, kao NATO akreditirani kurs, startao je u PSOTC-u danas, 28. augusta 2019. godine.
Cilj kursa je obučiti odabrane podoficire u NATO praksama i procedurama, te osigurati potrebne vještine koje omogućavaju podoficirima da djeluju u multiagencijskom radnom okruženju i podržavaju štabne funkcije bilo na nacionalnom, bilo na multinacionalnom nivou podrazumijevajući puni spektar vojnih operacija. Kurs će biti realiziran uz podršku partnerskih centara iz Mađarske, Slovenije i SAD. 26 učesnika iz 9 zemalja iz NATO-a, PfP, Istanbulske inicijative i Mediteranskog dijaloga pohađaju kurs.