Aktuelnosti

Završna ceremonija Podoficirskog štabnog kursa za OPM

16.9.2019

Završna ceremonija Podoficirskog štabnog kursa za OPM održana je 13.septembra 2019.godine.
Podoficirski štabni kurs za OPM je startao 26.augusta 2019.godine i završio dodjelom certifikata 13.septembra 2019.godine. Kurs je pohađalo 23 podoficira iz 8 zemalja (BiH, UAE, Velika Britanija, SAD, Tunis, Turska, Sjeverna Makedonija i Gruzija). Pored PSOTC-a, instruktori iz sastava Oružanih snaga Mađarske, Slovenije i Nacionalne Garde Mariland iz Sjedinjenih Država su učestvovali u realizaciji kursa. Učesnici kursa su educirani i obučavani u NATO praksama i procedurama, te im je predstavljen set vještina koje im omogućuju da djeluju u međuagencijskom radnom okruženju i da podržavaju štabne funkcije u nacionalnim i multinacionalnim štabovima/angažiranju u sklopu punog spektra vojnih operacija. Stariji vodnik Jacob Hurstan iz Sjedinjenih Država i stariji vodnik I klase Ismet Horić iz OS BiH su nagrađeni kao najbolji studenti na kursu.

6 FOTO GALERIJA