Aktuelnosti

Završna ceremonija Kursa izgradnje integriteta za štabne podoficire

20.9.2019

Centar za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) nastavlja da ispunjava svoju misiju kao međunarodno priznat centar kroz sprovođenje kurseva akreditovanih od strane NATO-a. Kao posljednji korak Kursa izgradnje integriteta za štabne podoficire, upriličena je ceremonija zatvaranja 20. septembra 2019. u Centru za obuku za operacije podrške miru.

NATO akreditovani Kurs izgradnje integriteta za štabne podoficire realizovan je u periodu od 16. do 20. septembra 2019. godine uz učešće 36 studenta iz 17 različitih zemalja: 8 učesnika iz Bosne i Hercegovine i 28 međunarodnog studenta (Afganistan, Armenija, Crna Gora, Gruzija, Hrvatska, Jordan, Kanada, Kolumbija, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Tunis, Turska, Ukrajina, Velika Britanija, Slovenija i Sjedinjene Američke Države). Pored NATO-ovog tima za izgradnju integriteta iz Brisela kao glavnog partnera, realizaciju kursa su podržali i gostujući predavači iz Transparency International BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Generalnog inspektorata MO BiH. PSOTC je zahvalan na podršci NATO štabu Sarajevo i Komandantu NATO štaba Sarajevo brigadnom generalu Marti J. Bissell, koja je 18. septembra održala predavanje na temu izgradnje integriteta. Završna ceremonija Kursa izgradnje integriteta za štabne podoficire je potvrdila cilj kursa o podizanju svijesti o korupciji i promociji integriteta jačanjem liderskih i upravljačkih vještina štabnih podoficira kako bi se poboljšala njihova profesionalnost, kompetentnost i djelotvornost u nacionalnom i multinacionalnom radnom okruženju.

6 FOTO GALERIJA