Aktuelnosti

NATO TEPSO radna grupa u Sarajevu

24.9.2019

Oružane snage Bosne i Hercegovine su domaćin Sastanka NATO TEPSO Radne grupe obuke i edukacije za operacije podrške miru (NATO Training and Education for Peace Support Operations Working Group), koji se u periodu 23. - 27. septembra 2019. godine održava u Sarajevu. Sastanak su otvorili kopredsjedavajući TEPSO radne grupe LtC Volker Hahn i Zamjenik Načelnika ZŠ OS BiH za operacije general major Ivica Jerkić.

Predmetni sastanak dva puta u toku godine okuplja predstavnike zemalja članica NATO-a, Partnerstva za mir (PfP), Mediteranskog dijaloga (MD) kao i predstavnike NATO komandnih struktura, a u svrhu ažuriranja NATO priručnika za obuku za operacije podrške miru, STANAG 6023, razvijanja standardizovanih modula edukacije i obuke za NATO i partnerske zemlje, te unaprijeđenja interoperabilnosti u operacijama podrške miru.

Navedeni priručnik definiše ciljeve i sadržaje obuke za operacije podrške miru, a radna grupa ima zadatak da kroz ovaj format djelovanja isti unaprijeđuje u skladu sa iskazanim potrebama koje se prvenstveno odnose na poboljšanje interoperabilnosti, usklađivanje i standardizaciju obuke te promociju saradnje u oblasti obuke između NATO i Partnerskih centara za obuku.

Učešće na ovogodišnjem sastanku u Sarajevu su uzeli predstavnici iz 14 zemalja koji su tokom plenarnog dijela sastanka razgovarali o mogućnosti proširenja STANAG 6023 za dva nova modula: ”Mladi, mir i sigurnost” i ”Zaštita kulturnih dobara”. Također, isti je iskorišten za pružanje podrške učešću međunarodnih i nevladinih organizacija u razvoju saradnje sa NATO-om u domenu obuke za operacije podrške miru.

Učešće predstavnika OS BiH u radu TEPSO radne grupe, koje se ogleda kroz učešće pripadnika PSOTC, omogućava ne samo održavanje kompatibilnosti u metodološkom i sadržajnom pristupu obuke za operacije podrške miru, nego daje i mogućnost interakcije i razmjene iskustava sa ostalim NATO i Partnerskim centrima za obuku, što osigurava adekvatnu primjenu i održavanje potrebnog standarda obuke u sklopu rezidencijalnih kurseva koji se realizuju u PSOTC.

8 FOTO GALERIJA