Aktuelnosti

Završna ceremonija Kursa protivpobunjeničkih operacija (COIN)

11.10.2019

Nakon dvije sedmice predavanja, Kurs protivpobunjeničkih operacija je završio 30. oktobra 2019. godine.
Kurs je izveden u kombinaciji predavanja, vježbi u sindikatima i diskusija. Tokom kursa, najviše se usredotočilo na analiziranje COIN operativnog okruženja i efekata na okruženje, te razumijevanje prirode i strategija pobunjeničkih operacija. Na Kursu protivpobunjeničkih operacija učestvovalo je 21 studenata iz 11 zemalja: Bosne i Hercegovine,  Albanije, Gruzije, Hrvatske, Jordana, Kuvajta, Kolumbije, Maroka, Sjeverne Makedonije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kurs je realiziran uz ogromnu podršku Načelnika J-3/7 ZŠ OS BiH, pukovnika Roberta Beljana.


4 FOTO GALERIJA