Aktuelnosti

Otvorenje UN štabnog oficirskog kursa u PSOTC-u

28.10.2019

Trosedmični UN štabni oficirski kurs započeo je u Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC-u) u ponedjeljak 28. oktobra 2019. godine.

Na kursu za UN štabne oficire učestvuje 18 studenata i studentica iz Bosne i Hercegovine, Čilea, Sjeverne Makedonije i Turske. Cilj kursa je pripremiti oficire da efikasno obavljaju štabne dužnosti u integrisanim mirovnim operacijama UN-a, kako bi mogli raditi u štabovima i komandama UN mirovnih operacija. Pored instruktora iz sastava PSOTC-a, kurs će biti realiziran i uz pomoć gostujućih instruktora iz EUFOR HQ, IMOC, Međunarodnog komiteta Crvenog križa, MPSOTC, PROC i Vojske Srbije.