Aktuelnosti

PSOTC MTT obučava pripadnike Oružanih snaga Moldavije u jačanju svijesti o izgradnji integriteta u OPM-u

20.11.2019

Kao podrška NATO programu izgradnje integriteta (NATO BI) Mobilni tim za obuku Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC MTT) upućen je u Kišinjev, Republika Moldavija kako bi realizovao četverodnevni interaktivni kurs “Izgradnja integriteta u operacijama podrške miru” (BIPSOC) za 43 pripadnika Oružanih snaga Republika Moldavije.

Kao dio programa izgradnje kapaciteta, kurs će se realizovati u period 19. – 22. Novembra 2019. godine s ciljem podizanja svijesti o mogućim izvorima i uticajima korupcije i o ulozi sigurnosnih snaga u riješavanju izazova korupcije u operacijama podrške miru. Ovakve i slične aktivnosti koje je poduzeo NATO, pomažu državama u jačanju integriteta, transparentnosti i odgovornosti kao i u smanjenju rizika korupcije u odbrambenom i sigurnosnom sektoru.

Pored predavanja koja će se odnositi na pojam integriteta kao i korupcije, uticaj korupcije u mirovnim operacijama i izazove u promociju dobrog upravljanja, uključujući aktere, dinamiku i dobre prakse, polaznici ovog kursa će također imati priliku da prošire svoja shvatanja i znanja kroz aktivno učešće u interaktivnim vježbama.

PSOTC MTT koji čine pukovnik Admir Jusupović, pukovnik Nikola Istuk, narednik I klase Nura Mulavdić i stariji narednik Igor Lajić (SIPA) su dio instruktorskog tima pod pokroviteljstvom NATO Programa izgradnje integriteta.

 

3 FOTO GALERIJA