Aktuelnosti

PSOTC MTT učestvuje u izvođenju orijentacijskog kursa „Izgradnja integriteta u operacijama podrške miru“ u Jordanu

27.11.2019

U periodu od 25. - 29. novembra 2019. godine, Mobilni tim za obuku (MTT) Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) po prvi put učestvuje u izvođenju orijentacijskog kursa „Izgradnja integriteta u operacijama podrške miru” (BIPSOC) u Amanu, Jordan.

MTT PSOTC-a je upućen u Hašemitsku Kraljevinu Jordan u periodu od 25. do 29. novembra 2019. godine kao podrška NATO Programu izgradnje integriteta u realizaciji orijentacijskog kursa „Izgradnja integriteta u operacijama podrške miru (BIPSOC)“, za 16 pripadnika Oružanih snaga Jordana, koji se održava u Vojnom centru za obuku žena u gradu Aman.

BIPSOC je dio niza aktivnosti koje preduzima NATO s ciljem pružanja pomoći državama u jačanju integriteta, transparentnosti i odgovornosti kao i u smanjenju rizika korupcije u odbrambenom i sigurnosnom sektoru. Predmetni kurs je prilagođen za oficire i starješine u sistemu odbrane, a implementacija ovakvog programa obuke je od ključne važnosti kada je u pitanju podizanje svijesti u vezi izgradnje integriteta i rizika korupcije.

Pored predavanja koja će se odnositi na integritet, izazove i uticaj korupcije u mirovnim operacijama polaznici ovog kursa će također imati priliku da prošire svoja shvatanja i znanja kroz aktivno učešće u interaktivnim vježbama.

Kurs se realizuje uz zajednički doprinos predstavnika Zajedničke komande snaga NATO-a Napulj, NATO Programa izgradnje integriteta i pripadnika PSOTC MTT-a. Pored svega navedenog, ovaj kurs je također dobra prilika za razmjenu iskustava i unaprijeđenje buduće saradnje na polju izgradnje integriteta između Zajedničke komande snaga NATO-a Napulj, NATO Programa izgradnje integriteta i Centra ta obuku za operacije podrške miru.