Aktuelnosti

Kurs euro-atlantske sigurnosti počeo je danas u PSOTC-u

16.12.2019

Kurs euro-atlantske sigurnosti počeo je danas u PSOTC-u , 16.12.2019.godine i trajati će do 20.12.2019. godine.
Cilj kursa je proširiti teoretsko znanje učesnika o bitnim faktorima koji utječu na europsku sigurnosnu politiku i razvoj. Poseban osvrt će biti stavljen na različite međunarodne organizacije koje se bave europskom sigurnošću, poput NATO-a, OSCE-a, EU a naročito na Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku EU. Kurs  pohađa 30 učesnika iz BiH i svijeta.

3 FOTO GALERIJA