Aktuelnosti

Završna ceremonija kursa euro-atlantske sigurnosti

20.12.2019

PSOTC u saradnji sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu uspješno je realizovao Kurs euro atlantske sigurnosti u periodu od 16. do 20. decembra 2019. godine.

Kurs euro atlantske sigurnosti ispunio je svoj cilj  osiguravajući teoretsko znanje učesnika o bitnim faktorima koji utječu na europsku sigurnosnu politiku i razvoj, s posebnim osvrtom na različite međunarodne organizacije koje se bave europskom sigurnošću, poput NATO-a, OSCE-a, EU, a naročito na Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku EU. Kurs je uspješno završilo 29 studenata od čega 19 iz Bosne i Hercegovine, 2 iz Bugarske, 1 iz Crne Gore, 3 iz Italije, 1 iz Sjeverne Makedonije, 1 iz Poljske, 1 iz Turske i 1 iz Velike Britanije.

Ceremonija zatvaranja kursa održana je 20. decembra 2019. godine, a uveličana je prisutnošću dekana Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, prof. Dr. Seada Turčala i komandanta PSOTC-a, brigadira Edina Bajramovića.

3 FOTO GALERIJA