Aktuelnosti

Posjeta britanskog Vojnog atašea Centru za obuku za operacije podrške miru

25.9.2020

Dana 25-og Septembra 2020.godine PSOTC je bio počastvovan mogućnošću da ugosti britanskog vojnog atašea pukovnika Andrew Tait i njegovog asistenta gospodina Nihada Gluščića.
Posjeta pukovnika Taita, kao britanskog vojnog atašea, bila je ujedno i njegova prva posjeta PSOTC-u i ovo je bila odlična prilika da mu se predstave trenutne i buduće aktivnosti kao i dostignuća i trenutni izazovi sa kojima se susreće PSOTC. Ključna tema diskusije u toku posjete je bila međusobna podrška i saradnja između PSOTC-a i Ureda britanskog vojnog atašea .Goste je dočekao i ugostio komandant PSOTC-a brigadir Elvedin Omić i njegov tim.

6 FOTO GALERIJA