Aktuelnosti

Posjeta austrijskog Vojnog atašea Centru za obuku za operacije podrške miru

15.10.2020

Danas, 15-og oktobra, 2020. godine Vojni ataše Republike Austrije, brigadir Erich SIMBÜRGER s kojim je u pratnji bio i njegov novi asistent zastavnik prve klase Filip JEDRYCHOWSKI posjetili su PSOTC.

Imajući na umu to da ovo nije bila prva posjeta austrijskog Vojnog ataše Centru za obuku za operacije podrške miru, komandant PSOTC-a, brigadir Elvedin Omić izrazio je zadovoljstvo na međusobnoj saradnji i podršci između Austrije i PSOTC-a. Jedna od glavnih tačaka ove saradnje jeste angažman austrijskog DS-a u PSOTC-u, pukovnika Helmuta Leopolda. Brigadir Omić je gostima predstavio svoju viziju i načine na koje PSOTC pokušava da prevaziđe izazove održavanja kurseva u ovom vremenu globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Brigadir Simbürger podržao je napore Centra za obuku za operacije podrške miru i u vezi s tim i prepoznao važnost PSOTC-a za cjlokupnu sliku OS BiH u međunarodnom okruženju. Na kraju posjete Vojni ataše, brigadir Simbürge, naglasio je još jednom značaj nastavka dobre saradnje između Ureda austrijskog vojnog ataše u Bosni i Hercegovini i PSOTC-a.