Komanda za upravljanje personalom

Kurs za osoblje personalne službe

8.11.2013

Pripadnici Komande za upravljanje personalom uključeni su u realizaciju Kursa za osoblje personalne službe, koji se održava od 04.11. do 15.11.2013. godine na lokaciji kasarne „Travnik“ u Travniku.

Deset predavača iz KUP-a realizovat će teme koje se odnose na problematiku personalne službe, kao što su: prijem u vojnu službu, stanje u službi, upravljanje personalnom evidencijom, penziono-invalidsko osiguranje vojnih lica i dr. U prethodnom periodu izvršena je kolektivna priprema izvođača pomenutih tema u cilju što kvalitetnije realizacije Kursa za osoblje personalne službe.

Info-KUP