Vijesti

Ministar Osmić ozvaničio početak Projekta implementacije nulte tolerancije na korupciju u MO BiH

18.9.2013

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić otvorio je 18.09.2013. godine u Domu Oružanih snag BiH u Sarajevu Seminar o realizaciji projekta implementacije nulte tolerancije na korupciju u Ministarstvu odbrane BiH.

Seminaru koji se održava 18. i 19.09.2013. godine u Sarajevu prisustvuju rukovodioci organizacijskih cjelina MO BiH, Generalni inspektor MO BiH i odgovorni rukovodeći kadar iz sastava Oružanih snaga BiH.

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić, u uvodnom obraćanju učesnicima seminara istakao je:„Pojava korupcije u sistemu odbrane, pored svih negativnosti koje nosi sa sobom, istovremeno pedstavlja i ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, i vrlo je značajno iznaći adekvatne i efikasne mjere za prevenciju i borbu protiv korupcije unutar odbrambenog sistema“.

Ministar Osmić je naglasio da je primarni cilj projekta fokusiranje snaga MO i OS BiH na prevenciju i smanjenje pojave korupcije kroz usvajanje najviših standarda u ovoj oblasti i da će se implementacijom ovog projekta unaprijediti postojeći napori MO i OS BiH u borbi protiv korupcije, te poslati jasna poruka da pojava korupcije niukojem obliku i obimu neće biti tolerisana u sistemu odbrane.

Ministarstvo odbrane BiH prva je državna institucija koja je pokrenula implementaciju ovog projekta.

Implementaciju Projekta će vršiti firma Net Consulting iz Sarajeva u saradnji sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine.

Projekat će se odvijati u tri ključne faze:

- Edukacija rukovodstva i uposlenika o modelu djelotvornog antikorupcijskog programa u skladu sa

obavezama i zadacima Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine,

- Uvođenje „etičke linije“ za prijavljivanje i rješavanje otkrivenih nepravilnosti i korupcije,

- Promocija antikorupcione klime i antikorupcijskog ponašanja unutar Ministarstva odbrane BiH u 

skladu sa najboljim svjetskim praksama promocije etičkog i profesionalnog raspolaganja javnim

resursima.

Nakon realizacije gore navedenih faza projekta, Ministarstvo odbrane BiH će organizovati prigodan medijski događaj kojim će se prezentovati rezultati istog, široj javnosti u Bosni i Hercegovini.

Ured za odnose s javnošću                                                                                                                                                       

tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba

6 FOTO GALERIJA