Vijesti

Posjeta delegacije MO i OS BiH Pentagonu - Saradnja Ministarstva odbrane SAD i Ministarstva odbrane BiH će se još više intenzivirati

3.4.2014

Delegacija MO BiH i OS BiH predvođena ministrom odbrane Zekerijahom Osmićem, u čijem sastavu su: general major Anto Jeleč - načelnik ZŠ OS BiH, brigadir Velibor Purković - voditelj odjela J5 u ZŠ OS BiH, Mustafa Sinanović - šef Kabineta ministra odbrane BiH, razgovarala je 03.04. 2014. godine u Pentagonu sa zamjenicom pomoćnika ministra odbrane SAD za planove gospođom Elisom Slotkin na temu: Uspjesi MO i OS BiH i saradnja sa MO i OS SAD-a.

Ministar odbrane Zekerijah Osmić i načelnik ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč su upoznali gđu Slotkin sa uspjesima koji su ostvareni kako u MO BiH tako i u OS BiH. Sa ponosom je istaknuta činjenica da je reforma odbrane najuspješniji projekat u BiH od svih reformi. Razgovaralo se i o budućim planovima i učešću u mirovnim misijama. Gđa Slotkin je posebno iskazala oduševljenje što će pripadnici OS BiH biti prisutni u mirovnoj misiji u republici Mali, te da ćemo nastaviti sa angažmanom naših pripadnika u ISAF misiji u Afganistanu. Na kraju, gđa Slotkin je naglasila da naša zemlja može biti primjer drugima kako se iz ratnog stanja može uspješno ići u budućnost, jednako uspješno kao i BiH.

Nakon toga je delegacija MO i OS BiH, kojoj su se tokom dana pridružili gosp. Aleksandar Damjanac - savjetnik u Ambasadi BiH u Washingtonu i vojni ataše SAD u BiH brig. Scott Miller, imala razgovore na temu: Mediji i odnosi sa javnošću. Predstavljanje je ispred Ureda Ministra odbrane za odnose s javnošću uradila gđa Eileen M. Lainez.

Ovdje je posebno naglašena činjenica da će Ambasada SAD u BiH u narednom periodu pružiti svu neophodnu pomoć i edukaciju za osobe iz MO i OS BiH koji se bave ovim poslovima.

Članovi delegacije MO i OS BiH su nakon toga sastanka imali priliku upoznati se sa dijelom prostorija, koje su otvorene za javnost i delegacije iz stranih zemalja prilikom obilazaka i posjeta Pentagonu. Na kraju ove posjete Ministar odbrane BiH i Načelnik ZŠ OS BiH se se upisali u Knjigu žalosti za poginule pripadnike SAD prilikom terorističkog čina napada na Pentagon od 11. septembra 2001. godine.

Posljednji sastanak u Ministarstvu odbrane SAD naša delegacija danas je održala  sa gosp. Will Wescher-om, zamjenikom pomoćnika ministra za specijalne operacije i borbu protiv terorizma. Tokom razgovora razmijenjene su informacije o programima civilno-vojne saradnje koje realizira MO i OS BiH sa težištem na realizaciji dijela misije OS BiH za podršku civilnom stanovništvu u BiH. Ministar Osmić je izrazio zahvalnost Ministarstvu odbrane SAD za značajnu finansijsku i materijalnu podršku realizaciji ovih programa u BiH. Gosp Wescher se zahvalio MO i OS BiH na opredijeljenosti za nastavak učešća u operacijama podrške miru u svijetu, sa posebnim težištem na dosadašnje operacije u misiji ISAF u Afganistanu. Obostrano je zaključeno, da je, prije dijela misije koja se odnosi na operacije podrške miru, jako važno razviti kapacitete za kvalitetnu civilno-vojnu saradnju unutar BiH, na čemu će se u budućnosti intenzivirati saradnja izmeđ dva ministarstva.

U radu delegacije MO i OS BiH tokom cijelog dana učestvovali su vojni ataše BiH u USA brigadir Davorin Vučić i oficir za vezu sa Marylandom ujedno pomoćnik v/a BiH pukovnik  Dževad Burić.

Za sutra  će delegacija MO i OS BiH imati sastanak sa Generalom Frankom Grassom – komandantom Nacionalne garde u SAD-a na temu: Saradnja sa NG Maryland i Saveznom državom Maryland, iskustva iz učešća zajedničkih jedinica NG Maryland i OS BiH u misiji ISAF u Afganistanu, te o budućim planovima MO i OS BiH. Nakon toga će delegacija MO i OS BiH predvođena ministrom odbrane BiH Zekerijahom Osmićem, posjetiti NG Maryland radi sagledavanja kapaciteta i sposobnosti u bazama Warfield i Weide, gdje će se, također, razgovarati o budućim oblicima saradnje između OS dvaju zemalja i proširivanju saradnje između Savezne države Maryland i Bosne i Hercegovine.

Ured za odnose s javnošću
tel: (033) 286-680,fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA