Vijesti

Saradnja Vojne policije OS BiH i organa MUP-a RS u Rajlovcu korektna i profesionalna

10.11.2021

Zbog korektnog informisanja javnosti, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine želi obavijestiti zainteresovanu javnost o sljedećem događaju, koji je prošao bez ikakvog incidenta i nasilnog postupanja te u korektnoj profesionalnoj saradnji nadležnih vojnih i civilnih organa.

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - Policijske stanice Vlasenica kontaktirali su nadležne organe Vojne policije (VP) Oržanih snaga BiH, u utorak 9. novembra 2021. godine, te upoznali VP da traže pripadnika OS BiH, vojnika A.Č., zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje teškog kaznenog djela - teško razbojništvo, na području Zvornika.

U kontaktu nadležnih organa VP OS BiH i odgovornih u PS Vlasenica, dogovoreno je da patrola civilne policije PS Vlasenica dođe u kasarnu „Rajlovac“ te priloži dokaze vezano za osumnjičenog pripadnika OS BiH.

Istoga dana, patrola PS Vlasenica došla je u kasarnu „Rajlovac“, no nije imala potpunu dokumentaciju za nadležno postupanje, te im je saopšteno da će vojnik A.Č. po završetku radnog vremena otići u Policijsku stanicu Vlasenica radi davanja izjave na okolnosti navedene u zapisniku.

Dana 10. novembra 2021. godine u 09:00 sati, A.Č. se dobrovoljno javio u PS Vlasenica u svojstvu građanina, radi davanja izjave na pomenute okolnosti.

Smatramo da je saradnja OS BiH i pripadnika PS Vlasenica u ovom slučaju bila u potpunosti profesionalna i korektna, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ovom prilikom želimo istaći da OS BiH insistiraju na vladavini prava i pošovanju zakona na cijeloj teritoriji BiH, naravno i u slučajevima u kojima postoji osnov sumnje da su pripadnici BiH napravili djela za koja trebaju biti procesuirana na odgovarajućim sudskim instancama.

Napominjemo da su sve lokacije OS BiH vojno-kontrolisana područja te se ulazak na njih može provesti samo u vrlo jasno propisanim i definisanim procedurama.

Vrlo jasno želimo naglasiti da nije bilo nikakvog pokušaja kršenja procedura i propisa, a pogotovu nasilnih ulazaka u vojno-kontrolisano područje, odnosno na lokaciju kasarne „Rajlovac“.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba