Održan seminar na temu „Komunikacijsko-informacioni sistemi (KIS) Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH“

18.5.2012

U periodu 15 - 17.05.2012. godine u hotelu „Aqua reumal“u Fojnici održan je seminar na temu „Komunikacijsko-informacioni sistemi (KIS) Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH“.

U periodu 15 - 17.05.2012. godine u hotelu „Aqua reumal“u Fojnici održan je seminar na temu „Komunikacijsko-informacioni sistemi (KIS) Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH“ .
Seminar je imao za cilj da se putem izlaganja i diskusija razviju smjernice za personal KIS-a, utvrdi pravac djelovanja za buduća pitanja iz oblasti KIS-a, te posebno da se doprinese reformi odbrane u BiH aktiviranjem sinergije u djelovanju KIS struktura MO i OS BiH.

Na seminaru su pored pripadnika MO i OS BiH prisustvovali i pripadnici NATO HQ Sarajevo . Data je analiza rezultata za prethodnog seminara održanog 2009.godine, kao i smjernice vezane za aktivnosti za narednu godinu (Operativne komande, Komande za podršku, Zajedničkog štaba).

Također, data je napomena na uspostavi WAN mreže kroz vlastitu infrastrukturu, iznajmljenje kapacitete ili SDH mrežu, kao i smjernice vezane za standardizaciju i održavanje komunikacijskih i informatičkih sredstava u OS BiH.

Info - Sektor K-4