Odjeljenje za opšte i zajedničke poslove

5.2.2016

STIPO LOZANČIĆ
načelnik Odjeljenja za opšte i zajedničke poslove MO BiH

Telefon: +387 33 286 640                                                 
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, Ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98
e-mail: stipo.lozancic@mod.gov.ba

NADLEŽNOSTI

Odjeljenje za opšte i zajedničke poslove vrši poslove koji obuhvataju pravne  poslove, administrativne poslove, poslove protokola, prevođenja, održavanja, snabdijevanja, poslove pisarnice, arhive i  kurirske poslove.

Odjeljenj za opšte i zajedničke poslove se sastoji od četiri organizacione jedinice:

a) Odsjek za pravne poslove
Nadležan za zakonito i pravovremeno izvršavanje zadataka u postupku upravno- pravnog rješavanja spora i imovinsko-pravnih pitanja vezanih za rad i djelovanje Ministarstva odbrane BiH.

b) Odsjek za protokolarne aktivnosti i poslove prevođenja
Nadležan za poslove protokola, prevođenja i pripremanja viza.

c) Odsjek opštih i zajedničkih poslova
Vrši poslove održavanja i snabdijevanja, poslove vezane za arhivu i djelovodstvo.

 d) Pisarnica
Vrši poslove prihvata i distribucije pošte, nadzor i čuvanje dokumenata za arhiviranje, te pruža usluge kopiranja za potrebe Ministarstva odbrane BiH

Odjeljenje za opšte i zajedničke poslove

Postani pripadnik OS BiH