Nadležnosti

Nadležnosti u lancu komandovanja i kontrole nad OS BiH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima vrhovnu komandu i kontrolu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine vrši civilnu kontrolu nad Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je zaduženo za cjelokupnu strategiju i politiku odbrambenog sistema Bosne i Hercegovine.

Zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Zajednički štab OS BiH odgovoran je za planiranje, organiziranje i provođenje direktiva i naredbi ministra odbrane BiH.

Operativna komanda Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Operativna komanda OS BiH provodi politike Zajedničkog štaba OS BiH.

Komanda za podršku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
Komanda za podršku upravlja personalom, logistikom i obukom.
Postani pripadnik OS BiH