Održana inicijalna planska konferencija za provođenje pripreme za vježbu "Združeni napor 2009"

29.1.2009

U vremenu od 20.-23.01.2009. godine u Talinu, Estonija održana je Inicijalna planska konferencija vezana za provođenje priprema za održavanje vježbe "Združeni napor 2009" koja treba da se održi u Banja Luci u vremenu od 04.-17.09.2009. godine.

U vremenu od 20.-23.01.2009. godine u Talinu, Estonija održana je Inicijalna planska konferencija vezana za provođenje priprema za održavanje vježbe "Združeni napor 2009" koja treba da se održi u Banja Luci u vremenu od 04.-17.09.2009. godine. Ovo je druga po redu planska konferencija. Prva je održana u mjesecu novembru prošle godine u Sarajevu.

Na Inicijalnoj planskoj konferenciji učestvovalo je 13 pripadnika iz MO i OS BiH. Na čelu ekipe je bio brigadir Dragan Perić iz Sektora za K4UI MO BiH. Ekipa iz BiH se sastojala iz dva dijela i to iz dijela koji će učestvovati na vježbi i dijela koji je zadužen za pripremu vježbe.

Na ovoj konferenciji težište je bilo na planiranju komutacionih uređaja i sistema kao i formulisanje zahtjeva vezanih za upravljanje radno-frekventnim spektrom.
Pored navedenih aktivnosti ekipa iz MO i OS BiH je zajedno sa pripadnicima iz Evropske komande američkih snaga (USEUCOM) naporno radila na definisanju obaveza i zahtjeva vezanih za organizaciju vježbe u Banja Luci. Precizno su definisane šta je čija obaveza u procesu pripreme i održavanja vježbe "Združeni napor 2009".

Ured za odnose s javnošću
tel.: (033) 286-680, fax (033) 286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba